Het belangrijkste in een relatie is niet communicatie!

Auteur: Frank Reyniers | Published on www.personalrelatiecoach.com | © 2011
Dit artikel mag gratis worden verspreid, maar alleen wanneer ook de auteur en website wordt vermeld.

Communicatie in niet het allerbelangrijkste in een relatie!
Verantwoordelijkheid nemen is dat wel.
Hoe meer verantwoordelijkheid je neemt, hoe succesvoller een relatie wordt.
Dat begint met verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor je intensieve ervaringen.

Wat zijn je intensieve ervaringen

Je intensieve ervaring is wat er plaatsvind in je lichaam en hersenen in reactie tot wat er gebeurt.
Het is een samenstelling van je gedachten, emoties en fysieke indrukken Je intensieve ervaring is jouw beleving van de werkelijkheid. Het is niet goed of fout, het is altijd OK.

Jouw gedachten

We spenderen behoorlijk wat tijd met onze innerlijke gedachten. Sommige gedachten komen zo maar ineens je bewustzijn binnen. En soms sturen we onze gedachten met de intentie om een probleem op te lossen, ons uit te drukken, een beslissing te nemen, etc.
En sommige van onze gedachten zijn veroordelingen. Een veroordeling die je als je mening maakt of als interpretatie van een gebeurtenis (goed, slecht, theoretisch, verklaring, beredenering, logica, etc)

Feiten contra veroordelingen

Voorbeeld:

Jij en je vriendin gaan een eindje wandelen in het park. En je zegt “wat een prachtige dag”. Je vriendin antwoord “het is juist een waardeloze dag”.

Je zal verrast zijn. Je kan je niet voorstellen hoe iemand zo’n warme en zonnige dag waardeloos kan vinden.
Waarschijnlijk heb je de neiging om haar te tegen te willen spreken. “Je maakt een geintje, kijk eens wat een strak blauwe hemel. Het is echt een mooie dag.”

Dit is een klein voorbeeld van een gigantische dynamiek die meer relatieruzies creëert dan wat dat ook.
Dus laat ons dit eens van dichter bij bekijken. We stellen de volgende feiten vast:

De lucht is blauw
De temperatuur is 25 graden celcius
Jullie wandelen in het park

Feiten zijn meetbare gebeurtenissen en kunnen meestal worden vastgelegd door een videocamera.

Als je honderd mensen vraagt naar een feit zoals “is de lucht blauw” zal je bijna een 100% bevestiging krijgen dat de lucht ook daadwerkelijk blauw is (de kleurenblinden niet te na gesproken uiteraard). Als je echter honderd mensen vraag “Is het een mooie lucht?” dan vraag je naar een mening of beoordeling en zal het antwoord verre van unaniem zijn.

Jouw beleving van de dag is positief. Jij interpreteert de blauwe lucht als mooi, de temperatuur als perfect en lekker en je krijgt een goed gevoel bij de wandeling. Dit zijn invullingen die jij hebt gecreëerd uit eerdere ervaringen.

Jouw vriendin haar gevoel is negatief. Waarom weten we nog niet, maar er zijn veel mogelijkheden waarom zijn een dag als waardeloos kan ervaren.

Je hebt een keuze

In het bovenstaande voorbeeld, heb je een uiterst belangrijke keuze te maken in de manier waarop je reageert op het verschil in ervaring van de dag.

Optie 1: Benadruk jullie verschil in ervaring. Zoiets als “Ben je gek? Kijk naar die strak blauwe lucht en durf nog eens te bewerken dat het geen mooie dag is.”

Optie 2: Benadruk nieuwsgierigheid, medeleven. Zoiets als “Hoe beleef jij dit”?

De ondoordachte hork reactie is vaak een benadrukking van de verschillen in onze ervaring en beoordelingen.Deze keuze voor deze reactie op elke mening die met de onze matched leid gegarandeerd tot conflicten.

Het vergt een bewuste keuze om verschillen in mening of oordeel te accepteren en niet onze eigen mening of oordeel te willen opdringen. En om vanuit nieuwsgierigheid en medeleven te reageren voor een ander mens waar we om geven en die anders voelt en denkt dan wijzelf.

De belangrijkheid van verwantwoordelijkheid

Het is niet iemand anders zijn fout dat jij iets goed, slecht of onverschillig denkt of voelt. Dit komt volledig van binnenuit jezelf.

Het principe van verantwoordelijkheid nemen kan moeilijk te begrijpen zijn wanneer jouw partner de trigger is voor hoe we reageren en voelen. Het is echter wel zo dat terwijl onze ervaringen onbewust is, we wel volledig de keuze hebben over hoe we meningen vormen en welke acties we daaruit doen.

Gedrag gebeurt volgens bepaalde patronen. Niks gebeurt eenmalig. Als je er niet voor strijd om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je gedachten, gevoelens en waardeoordelen, zal je vervallen in een patroon van anderen verwijten maken, het slachtoffer spelen, en je leven en relaties zullen daar onder leiden.

Hoe neem je verantwoordelijkheid – een vierstappenplan

Ik heb ondervonden dat de gemakkelijkste manier om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw ervaringen in een relatie is om dit trio in gedachte te houden: Feiten, waardeoordelen en gevoelens.

Feiten – meestal een meetbare gebeurtenis (de lucht is blauw)

Waardeoordelen – de mening die we vormen over een gebeurtenis (de blauwe lucht is mooi)

Gevoelens – onze emoties en gewaarwordingen (warm, koud, blij, triest, etc)

Wat wij mensen vaak doen, vooral wanneer we in de war of opgewonden zijn, is een waardeoordeel over iets maken en hier dan een feit van proberen te maken.

“Jij maakt me zo boos”

“Je bent een waardeloze kerel”

“Ik hou van je”

“Oorlog is zoals de hel”

“IJsjes zijn lekker”

Dit zijn allemaal waardeoordelen die die je bijna zo sterk voelt dat je ze waarheid voor je zijn. Terwijl ze misschien alleen maar jouw persoonlijke waarheid is op een bepaald moment. Het zijn geen feiten hoe sterk je ook dit ook wil geloven.

Het begint allemaal met een gebeurtenis of prikkel. Iets gebeurt en geeft ons een bepaalde ervaringsprikkel. Dan reageren we volgens onze eerdere ervaringen en vormen we een mening en hangen er ook een waardeoordeel aan. Dan stimuleert dit waardeoordeel onze emoties – boos, verdrietig, blij, angstig, beschaamd. Dit alles gebeurt in een oogopslag.

We kunnen bewust of onbewust reageren. Wanneer we onbewust reageren zullen we onze gevoelens en waardeoordelen uiten, welke dit ook zijn.

Als we bewust reageren zullen we de feiten scheiden van onze gevoelens en waardeoordelen en dan pas beslissen welke mening we vormen en welke acties we daar uit afleiden. Het begint met in gedachten terug te kijken naar de feiten en uit te kijken dat je deze feiten niet verward met waardeoordelen.

Stap een: Herbekijk de feiten

“Ok, de lucht is blauwe, we wandelen samen in het park, de temperatuur is ongeveer 25 graden celcius, ik zei “het is een mooie dag” en mijn vriendin zei “nee, het is een waardeloze dag”.

Stap twee: Herbekijk je waardeoordelen

Hmmm, ik geloof dat het een mooie dag is, om hier nu te mogen wandelen is wonderlijk, en ik oordeel dat mijn vriendin niet helemaal op een rijtje heeft.

Stap drie: identificeer je gevoelens

Ik ben blij dat het zo’n mooie dag is, verdrietig dat mijn vriendin in de war is en er niet van geniet en boos om haar negativiteit.

Stap vier: maak een bewuste keuze

Eens je de feiten hebt gescheiden van je gevoelens en waardeoordelen, ben je in een veel betere positie om te besluiten wat je denkt, voelt en hoe je gaat reageren.

Valt het je ook op dat in bovenstaand voorbeeld de waardeoordelen en gevoelens door elkaar lopen? Dit is heel gewoon en is vaak/meestal zo. Wanneer je bewust bent kan je kiezen uit de mix van waardeolen en gevoelens. Als je bewust bent kan je kiezen welke gevoelens of waardeoordelen je eventueel uitsluit en welke je wel mee neemt in je besluiten en acties.

In het bovenstaande voorbeeld zal je misschien besluiten om je te richten op je verdriet omdat je vriendin een triestige dag heeft en kies je medeleven als reactie en sluit je “ze heeft het niet helemaal op een rijtje uit”

De kracht van verantwoordelijkheid nemen

Het zit in onze natuur om heel veel gedachten, waardeoordelen en gevoelens te hebben. Met sommigen willen we ons identificeren en met sommigen juist niet. Het is heel gewoon om waardeoordelen te verwarren met feiten omdat we er zo sterk in geloven. Het is ook heel gewoon om gevoelens met waardeoordelen te verwaren (b.v. Ik heb het gevoel dat jij zo fout zit met dat”). Het is gebruikelijk om conflicterende reacties te hebben. Terwijl onze ervaringen onbewust en overwelmend zijn kunnen we bewust heel goed kiezen tussen onze waardheid en wat we daarover zeggen of doen.

Daarom zijn we verantwoordelijk voor wat we voelen, denken, zegegn en doen. Er zijn geen slachtoffers in de bewuste volwassen wereld. Verantwoordelijkheid nemen geeft ons kracht over onze keuzen en bestemming en dus is dit de sleutel tot een succesvol en gelukkig leven en relatie.

Advertenties