Ontdek de voordelen van mobiel werken

Goede arbeidsvoorwaarden zijn voor elk bedrijf erg belangrijk. Mensen werken het liefst bij een bedrijf dat goede arbeidsvoorwaarden heeft en voor het aantrekken en behouden van talent is het dus belangrijk dat je goede arbeidsvoorwaarden hebt.

De wereld heeft de afgelopen 50 jaar niet stilgestaan en dat is ook op de arbeidsmarkt duidelijk merkbaar. De eisen en wensen van de nieuwe generaties zijn vaak anders dan die van hun voorgangers. Flexibiliteit is voor veel jongeren op de arbeidsmarkt tegenwoordig erg belangrijk en ze willen in staat zijn om privé en werk te kunnen combineren.

Mobiel werken

Als antwoord op deze vraag naar meer flexibiliteit is het nieuwe werken, of flexibel werken, bedacht. Bij deze vorm van werken krijgen werknemers meer vrijheid om te bepalen wanneer ze werken. Ze kunnen zelf de werktijd, de werkplek en de werkduur bepalen. Mobiel werken speelt dus een grote rol.

Mobiel werken geeft medewerkers de mogelijkheid om op elke willekeurige plek te werken. Met behulp van computers, smartphones, en draadloze verbindingen die toegang tot het internet verschaffen, hebben werknemers overal toegang tot alle gegevens die ze nodig hebben om te werken.

Bij de overgang van het traditionele werken naar het mobiele werken, zal het bedrijf omslaan van een model dat is gebaseerd op aanwezigheid naar een model dat is gebaseerd op prestaties.

Voordelen mobiel werken

Mobiel werken dient zowel voor de werknemer als de werkgever voordelen te creëren. Het systeem kan alleen succesvol zijn als het voor beide partijen voordelen biedt.

Voor de medewerkers zijn de voordelen vrij duidelijk. Ze kunnen zelf hun tijd indelen en werken wanneer het hun goed uitkomt. De tevredenheid van de werknemers zal daardoor ook toenemen.

Ook voor de werkgever zijn er vele voordelen. De loyaliteit van werknemers neemt toe en ze zullen zich meer betrokken bij het bedrijf voelen. Het ziekteverzuim neemt af en klanten worden beter geholpen. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat de productiviteit van werknemers die mobiel werken hoger is.

Invoering mobiel werken

De voorbereiding is bij de invoering van mobiel werken erg belangrijk. Het is belangrijk om de overschakeling naar mobiel werken in fasen uit te voeren. Na de invoering is het zaak om duidelijke doelstellingen te stellen. Deze doelstellingen moeten regelmatig worden gecontroleerd om te analyseren of mobiel werken inderdaad de gewenste resultaten brengt.

Over Personeel & Organisatie

Een organisatie kan niet zonder personeel, het is daarom belangrijk dat een organisatie zich bezig gaat houden met de wensen en behoeften van het personeel in deze nieuwe tijd. De website Personeel & Organisatie richt zich dit nieuwe werken.

De website wil bijvoorbeeld ook nieuwe, groene productiemethoden onder de aandacht brengen en te promoten. Het milieu is erg belangrijk en het is vandaag de dag mogelijk om zowel efficiënt als groen te werken. Items die hierbij aanbod komen zijn mobiel werken, duurzaam, efficiënt en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Advertenties