Uitkering van Robeco Private Equity

Robeco Private Equity deelnemers ontvangen een uitkering van EUR 7,50 per participatie. De betaalbaarstelling is op 17 oktober 2011. Dit is een uitkering uit niet belaste reserves (herbeleggingsreserve). Er wordt dus geen dividendbelasting ingehouden. De uitkering vloeit voort uit de positieve ontwikkeling van de niet-beursgenoteerde private-equityfondsen waarin is belegd.

De hoogte van de uitkering hangt samen met de onderliggende investeringen in private-equityfondsen in portefeuille. Er zal bij iedere uitkering worden beoordeeld of de desbetreffende uitkering al dan niet belast is met dividendbelasting.

Een nadere toelichting is te vinden op de website van Robeco Fund Management B.V.

Advertenties