Fintessa: Hersenspinsels

Op Belegger.nl en NUzakelijk.nl wijst Martine Hafkamp van Fintessa op het feit dat na de recente koersdalingen beschikbare rendementen op bedrijfsobligaties aantrekkelijk zijn. Het meerrendement van gemiddeld gerekend 3 tot 5% lijkt voldoende compensatie te bieden voor het extra risico ten opzichte van de beste staatsobligaties. Dit geldt zeker voor bepaalde individuele bedrijfsobligaties. Hafkamp baseert dit op het gegeven dat het meerrendement mede is veroorzaakt door het deels stilvallen van de handel; de illiquiditeit. Met de naderende oplossing van het Europese schuldenprobleem zullen de marktomstandigheden verbeteren. Gezien de kredietwaardigheid van sommige financiële instellingen zijn obligaties minder aantrekkelijk. Lees hoe Hafkamp stelt dat, afhankelijk van ieders beleggingshorizon, ook in de niet-financiële, dus corporate hoek, veel interessante obligaties te vinden zijn. Trek hieruit de lering t.a.v. de aantrekkingskracht van bedrijfsobligaties.

Advertenties