Relatiegeschenken op langere termijn de beste communicatie

Uit een vergelijking tussen geschreven media, internet, TV, radio en relatiegeschenken is gebleken dat relatiegeschenken het beste effect hebben op lange termijn.Met name op het gebied van houding en attitude doen relatiegeschenken het goed. Op het gebied van prijs is internet de onbetwiste nummer 1. Wanneer echter naar het effect wordt gekeken valt internet tegen. Dit omdat het resultaat per klik relatief laag ligt. Gericht uitgedeelde relatiegeschenken hebben juist een erg groot effect per product. Hoewel het publiek dat bereikt wordt relatief klein is, is hierdoor het effect van relatiegeschenken toch bijzonder hoog.

Relatiegeschenken nog sterker in business to business
In business to consumer is het effect al groot. In business to business is het nog veel groter. Bedrijven worden overladen met post en verzoeken. Veel hiervan wordt vrijwel zonder te kijken weggegooid. In zulke gevallen is opvallen van groot belang. Kleine relatiegeschenken helpen hierbij enorm. Over het algemeen wordt reclamepost enigszins negatief beoordeeld. Met relatiegeschenken slaat dit om naar een positieve beoordeling. Naast het effect van relatiegeschenken voor nieuwe mogelijke klanten, is er het klassieke effect van het behoud van oude klanten. Ook hiervoor zijn relatiegeschenken erg geschikt. Relatiegeschenken bieden hierdoor een stabielere basis dan andere media.

Advertenties