Uitkering van Robeco Private Equity

Robeco Private Equity deelnemers ontvangen een uitkering van EUR 7,50 per participatie. De betaalbaarstelling is op 17 oktober 2011. Dit is een uitkering uit niet belaste reserves (herbeleggingsreserve). Er wordt dus geen dividendbelasting ingehouden. De uitkering vloeit voort uit de positieve ontwikkeling van de niet-beursgenoteerde private-equityfondsen waarin is belegd.

De hoogte van de uitkering hangt samen met de onderliggende investeringen in private-equityfondsen in portefeuille. Er zal bij iedere uitkering worden beoordeeld of de desbetreffende uitkering al dan niet belast is met dividendbelasting.

Een nadere toelichting is te vinden op de website van Robeco Fund Management B.V.

Advertenties

Fintessa: Bezint eer ge begint!

Op Belegger.nl en NUzakelijk.nl bekijkt Martine Hafkamp van Fintessa het beleggen in valuta. Naast de euro gaat het met de US $ niet echt lekker en zijn aandelen geen favoriete belegging. Beleggers vluchten in vastrentende beleggingen in andere valuta’s. Hafkamp vraagt zich of dit verstandig is. Bij deze vastrentende waarden bepaalt de valutakoers voor circa 80% het rendement. Een dergelijke belegging kent een veel hoger risicoprofiel dan een belegging in obligaties luidend in de eigen valuta. Het voorbeeld van het afgelopen moment van een vermeende veilige haven is de Zwitserse frank. Door de hoge belangstelling is deze munt echter zwaar overgewaardeerd geraakt. Niet alleen veel beleggers dachten dat een belegging in Zwitserse franken veilig was. Ook particulieren die geld wilden lenen voor de koop van een eigen huis dachten er verstandig aan te doen om dit te doen in Zwitserse franken. Deze mensen hebben nu een probleem.