Geohydrologisch advies: Bemalingsadvies

Geohydrologie is de leer van grondwaterstroming. De grondwatersituatie wordt bij vele bouwprojecten en industrie beïnvloed, bijvoorbeeld koelwater/ koude-warmte energie uit de grond.

Bij ondergronds bouwen is een bemalingsadvies aanbevolen alvorens bronbemaling te plaatsen om de grondwaterstand te beheersen. Loots grondwatertechniek is een bedrijf welke deze werkzaamheden kan uitvoeren

Advertenties