Echtscheiding, conflict of harmonie?

‘Scheiden doet lijden”luidt het gezegde. Bij een echtscheiding is dat bijna altijd het geval. Toch zijn er mogelijkheden om dat lijden zo veel mogelijk te beperken. In Nederland kunnen echtparen scheiden als het huwelijk duurzaam ontwricht is. Er is sprake van duurzame ontwrichting als de verhoudingen binnen het huwelijk zo moeilijk zijn geworden, dat het geen zin meer heeft om nog langer bij elkaar te blijven. Bijna iedereen heeft wel eens direct of indirect met echtscheiding te maken gehad. Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Belangrijk is de vraag lukt het om in “harmonie”te scheiden of wordt het een conflict?

Als partijen echt met elkaar in conflict zijn en er samen niet uit kunnen komen, dan is de klassieke rechtsgang onvermijdelijk. Een van de partners neemt een advocaat in de arm, die dan een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient. Vervolgens krijgt de andere partij van de rechter de gelegenheid een verweerschrift in te dienen, maar moet daarvoor ook een advocaat inhuren. Dan volgt er een zitting en als het goed is, zal de rechter na die zitting, het kunnen ook meerder zittingen zijn, een beschikking tot echtscheiding afgeven. Deze moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarmee de echtscheiding dan een feit is. Deze klassieke procedure duurt vaak lang en is erg kostbaar. Een andere mogelijkheid is dat partijen om tafel gaan zitten en proberen er gezamenlijk uit te komen. Wel is het dan verstandig zich door een deskundige bemiddelaar te laten bijstaan. Dat kan een advocaat zijn, maar dat hoeft niet. Ook een juridisch adviseur kan partijen terzijde staan.

Een juridisch adviseur is geen advocaat, maar beschikt wel over voldoende kennis en ervaring en is goedkoper dan een advocaat, Bij een echtscheiding moeten veel zaken geregeld worden, zoals afspraken over de kinderen, alimentatie, huisvesting, verdeling van de spullen, banktegoeden en spaarrekeningen, pensioenen en andere juridische en fiscale zaken. Die zaken kunnen feitelijk niet zonder een deskundige adviseur behoorlijk geregeld worden. Alle afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Als beide partijen de overtuiging hebben dat alles goed is geregeld en vastgelegd, dat wordt het convenant aan een advocaat voorgelegd, die de inhoud van het convenant toetst en vervolgens namens partijen het convenant met een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient. De rechter toetst alle stukken en spreekt vervolgens in een beschikking de echtscheiding uit. Deze gezamenlijke procedure is sneller en goedkoper. In veel gevallen zal de relatie minder geschaad worden, dat is voor iedereen beter vooral met oog op aanwezige kinderen. Toch wil het niet zeggen dat deze procedure gemakkelijker is.

Bij een scheiding spelen emoties een grote rol en lukt het de scheidende partners niet altijd om rationeel en zakelijk te blijven, dat is heel normaal. Een deskundige bemiddelaar weet om te gaan met die emoties en kan het proces in goede banen leiden. Wat van belang is dat partijen de oprechte wens moeten hebben om er samen uit te komen. Tot slot nog een waarschuwing. Via internet worden goedkope echtscheidingen aangeboden. Voor € 750,= kunt u al een echtscheiding geregeld hebben. De vraag is alleen of de echtscheiding dan echt goed geregeld wordt. Als een echtscheiding niet goed geregeld is, ontstaan er na de echtscheiding problemen. Pas na de scheiding worden de gevolgen van gemaakte afspraken zichtbaar, vaak kunnen zaken dan niet of slechts met grote moeite gewijzigd worden. Ook bij echtscheiding geldt het gezegde “goedkoop is duurkoop”.

Contact
U kunt contact opnemen voor een gratis eerste consult.
Juridisch adviesbureau mr. V.A. Andringa, Dalweg 7, Baarn
Telefoon 035 – 5436399
http://www.juridischraadsman.nl

Advertenties