Geldtransport: Hoe wordt een waardetransporteur beveiligd?

1. Het team
Het belangrijkste aan het veilig vervoeren van geld zijn de mensen. Hoe veilig een auto ook is, hoeveel voorzorgsmaatregelen er ook zijn getroffen, als er een bepaalde situatie ontstaat zijn het de mensen die de besluiten moeten nemen. De beveiligers beslissen binnen enkele seconden wat er gedaan moet worden en wat niet. Het beroep van waardetransporteur is mentaal dan ook zeer zwaar en intensief.

2. Het proces
Na het personeel komt het proces. Bij het vervoeren van geld is het belangrijk dat men over een strak en duidelijk proces beschikt. Je kunt hierbij denken aan strakke schema’s, codeboeken en standaardprotocollen wanneer iets mis gaat. Door alles goed te organiseren kun je het risico minimaliseren.

3. Het materiaal
Als laatste komt het materiaal pas. Het vervoer, de technische snufjes, de kogelvrij vesten en de wapens, dit is allemaal ondergeschikt aan het eerdergenoemde. Natuurlijk heeft het materiaal wel degelijk een bepaalde mate van importantie. Zo biedt het materiaal een bepaalde basis voor het personeel en het materiaal.

Advertenties