De krediet simulator, een hulpmiddel vooraleer te beslissen een lening aan te gaan.

Op zoek naar een krediet om uw plannen te financieren ? Simuleer eerst online uw krediet. Talrijke financiële instellingen, zoals Cofidis België, hebben op hun website een krediet simulator waarop de internetgebruiker zijn toekomstige maandelijkse aflossingen kan berekenen en zo zijn leningsproject kan bepalen.

De meeste particulieren die een financiering zoeken om een project te realiseren, verbouwingen in het huis, aankoop van een auto, studies van de kinderen of ontspanning….vragen zich af hoe te werk gaan. Steeds meer lichten de particulieren zich in vooraleer zich te verplaatsen: op internet kunnen ze informeren over de meeste leningen van de financiële instellingen, en zo de geschiktste uitkiezen, zonder zich te verplaatsen. Dit betekent een grote tijdwinst. Bovendien kan je op de meeste websites een lening simulatie aangaan: erg praktisch om zich op de hoogte te houden van de rentevoeten, een schatting te maken van de lening die men mag nemen en het bedrag van de aflossingen die men zal moeten terugbetalen. Kredietsimulators zijn vaak de eerste stap vooraleer contact op te nemen met een raadgever of online zijn kredietaanvraag te formuleren.
Cofidis beschouwt een krediet als een verantwoordelijke actie, die door de twee partijen op een aansprakelijke manier opgesteld moet worden, zowel door de leninginstelling als door de particuliere lener. Daarom stelt Cofidis België op zijn website http://www.cofidis.be een krediet simulator voor, waarmee de internetgebruiker zijn lening precies kan berekenen: hij kiest uit de verschillende voorgestelde financieringsoplossingen van Cofidis België de voor hem geschiktste lening, en maakt dan gebruik van de krediet simulator. Dat het nu gaat om een lening op afbetaling, een autolening, of een renovatielening, de werkwijze is dezelfde: de internetgebruiker bepaalt het te lenen bedrag, en de simulator berekent het bedrag van de aflossingen naargelang de duur van de lening. Zo kan men de verschillende offertes vergelijken, en kiezen voor de duur die het best bij zijn budget past. De online krediet simulatie is dus de eerste stap voor dat men contact opneemt met de raadgever, is handig van gebruik voor de particulieren, en het geeft een duidelijke schatting van de aflossingen die terugbetaald zullen moeten worden.

Advertenties

Fintessa: Boerenslimheid

Op Belegger.nl en NUzakelijk.nl stelt Martine Hafkamp van Fintessa dat men zonder structureel vervolg de maatregelen voor de eurozone niet kan zien als een masterplan. Met name voor Griekenland is het verstandig oog te hebben voor de mogelijkheden die het land nog steeds heeft. De wereldwijde demografische ontwikkelingen bieden Griekenland kansen op agrarisch gebied. De voedselproductie kan de toename van de wereldbevolking niet bijhouden. De VN stellen dat de landbouwproductie tot 2050 met 70% moet toenemen. Dit betekent productie van 1 miljard ton meer graan en 200 miljoen ton meer vlees. En dit staat los van de productie van voedingsgrondstoffen voor biobrandstoffen. Lees hoe Hafkamp het verband legt tussen de hogere prijzen, de betere levensstandaard en meer investeringen en productie. Zij legt uit waar de kansen liggen voor landbouwgerelateerde ondernemingen wereldwijd omdat de investeringen in productie, opslag, zaden, kunstmest, werktuigen, etc. zullen toenemen.

Fintessa: The Ultimate Toy: Porsche

Op DeKritischeBelegger.nl, Beurseffecten.nl, Beursplaza.com en CashCow.nl stelt Martine Hafkamp van Fintessa vast dat de omzet en winst van verkopers van luxegoederen nog steeds stijgen. Dit ondanks de angst regeert bij beleggers en consumenten veroorzaakt door recessie, begrotingstekorten en schuldenproblematiek. Volgens Adviesbureau Bain stijgt de verkoopopbrengst van luxegoederen verder in 2011 naar ongeveer 191 miljard euro. De verkopers van luxe automerken kunnen de vraag eveneens nauwelijks aan. Zo zijn dit jaar wereldwijd al 90.972 Porsches op kenteken gezet. De zaken gaan goed, maar het aandeel Porsche is geen hoogvlieger. Reden is dat vanaf 2008 Porsche heimelijk heeft getracht om Volkswagen over te nemen, maar deze poging is uitgelekt. Gevolgen waren een stijging van aandelen VW omhoog en circa 10 miljard euro schuld voor Porsche om een belang van 51% te verkrijgen. Lees de analyse van Hafkamp die Porsche voor speculatief gokken toch aantrekkelijk maakt.

Fintessa: Hersenspinsels

Op Belegger.nl en NUzakelijk.nl wijst Martine Hafkamp van Fintessa op het feit dat na de recente koersdalingen beschikbare rendementen op bedrijfsobligaties aantrekkelijk zijn. Het meerrendement van gemiddeld gerekend 3 tot 5% lijkt voldoende compensatie te bieden voor het extra risico ten opzichte van de beste staatsobligaties. Dit geldt zeker voor bepaalde individuele bedrijfsobligaties. Hafkamp baseert dit op het gegeven dat het meerrendement mede is veroorzaakt door het deels stilvallen van de handel; de illiquiditeit. Met de naderende oplossing van het Europese schuldenprobleem zullen de marktomstandigheden verbeteren. Gezien de kredietwaardigheid van sommige financiële instellingen zijn obligaties minder aantrekkelijk. Lees hoe Hafkamp stelt dat, afhankelijk van ieders beleggingshorizon, ook in de niet-financiële, dus corporate hoek, veel interessante obligaties te vinden zijn. Trek hieruit de lering t.a.v. de aantrekkingskracht van bedrijfsobligaties.

Fintessa: Pijnbanken

Op Belegger.nl en
NUzakelijk.nl
stelt Martine Hafkamp van Fintessa dat hoop rare dingen kan doen met beleggers. Ondanks alle voornemens vervallen banken nogal eens in oude fouten. Klantgerichtheid blijkt nog ver te zoeken, beleggers krijgen nog veel huisfondsen met hoge kosten voorgeschoteld en er wordt nog steeds grof (bonus)geld verdiend. De banken zullen de kosten voor de extra bijdrage op hun cliënten zullen afwentelen. Dat na het overeind houden van sommige banken met geld van die klanten, de belastingbetaler, in 2008/2009. Voor de oplettende belegger is het geen verrassing dat de financiële sector weer extra kwetsbaar is door de onderlinge verwevenheid en de schuldenproblemen van een aantal eurolanden. De tier-1 ratio lijkt veelal hoger dan een paar jaar geleden, maar banken hebben veel staatspapier van probleemlanden in de boeken. Hafkamp vraagt zich af hoe Dexia een paar maanden geleden met vlag en wimpel de Europese stresstest haalde. Lees wat zij als verschil aangeeft tussen beleggen en speculeren.

Fintessa: Getroffen (met) grondstoffen?

Op DeKritischeBelegger.nl ,
Beurseffecten.nl ,
Beursplaza.com, CashCow.nl en BeursGorilla.nl neemt Martine Hafkamp van Fintessa beleggen in grondstoffen onder de loep. Dat veel beleggers hun toevlucht hebben genomen tot goud, zilver en andere grondstoffen lijkt zeker voor de korte termijn een beetje mosterd na de maaltijd. Veel edelmetalen en grondstoffen werden dit jaar ook ter bescherming tegen toekomstige inflatie gekocht. Lees waarom Hafkamp stelt dat nu de groei van de wereldeconomie afneemt, het voorlopig met de inflatie echter wel mee zal vallen. Een vertragende wereldeconomie leidt tot uitstel van de consumptie en de investeringen. Dat maakt een (long)belegging in grondstoffen op de kortere termijn net zo mager als een belegging in aandelen. Inflatiebestendig is zeker niet hetzelfde als recessiebestendig!

Fintessa: Free lunch?

Op Belegger.nl en
NUzakelijk.nl bekijkt Martine Hafkamp van Fintessa de nervositeit op de aandelenmarkten. Volgens Millward Brown is het aantal particuliere beleggers in Nederland dit jaar toegenomen. Dat het bedrag op de spaarrekening ook is toegenomen zegt iets over de vlucht naar veiligheid die beleggers maken. Zekerheid zonder enig rendement lijkt te prevaleren boven een rendement zonder veel zekerheid. Het bankwezen trapt fors op de financieringsrem. Waarschijnlijk doen een toenemend aantal ondernemingen de komende tijd een beroep op de kapitaalmarkt. Lees waarom Hafkamp deze ontwikkeling als kansen voor beleggers ziet. Als er wederom zogenaamde free lunches worden aangeboden, en dat verwacht ik zeker, zal zij niet aarzelen en haar slag slaan, voordat zij achter het net vist. De fundamenten van de desbetreffende bedrijven moeten in orde zijn, maar sommige kansen mag je nu eenmaal niet laten liggen.